LIFTER BEAGLE 2 OP WEG NAAR MARS

Vandaag is de moeilijkste opdracht van de Mars Express, het lanceren van de Beagle 2 Mars lander, succesvol uitgevoerd. De missie is sinds juni onderweg naar Mars om daar onderzoek te gaan doen naar een huidig of in het verleden voorkomen van leven. Op kerstdag zal de Beagle 2 op de planeet landen en onderzoek gaan doen op het Mars oppervlakte.

Tags:  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.